Tutkimus: tekoäly ja automaatio johtaa yli miljardin työntekijän uudelleenkoulutukseen

Tuore IBM:n tutkimus osoittaa että tekoäly ja automaatio vaikuttaa suoraan yli 1,4 miljardin ihmisen työelämään. Miten? Se selviää pian.

Tutkimus: tekoäly ja automaatio johtaa yli miljardin työntekijän uudelleenkoulutukseen

Viime aikoina on ollut paljon keskustelua generatiivisesta tekoälystä ja sen vaikutuksesta työelämään. Tekoäly on epäilemättä tuonut mukanaan monia uusia mahdollisuuksia ja samalla herättänyt kysymyksiä työn luonteesta nyt ja tulevaisuudessa.

IBM on juuri tehnyt merkittävän uuden tutkimuksen pohjautuen yli 3000 yrityspäättäjän haastatteluihin. Tässä käydään läpi sen olennaiset tulokset.

Tekoäly ja automaation vaikutus työelämään

Kyselyihin vastanneet johtajat arvioivat, että 40% heidän työvoimastaan tarvitsee uudelleenkoulutusta tekoälyn ja automaation seurauksena seuraavien kolmen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa 1,4 miljardia 3,4 miljardista työntekijästä maailmanlaajuisesti.

Raportit myös osoittavat, että uusien taitojen kehittäminen nykyisille työntekijöille on yksi tärkeimmistä haasteista. Hieman yllättäen yksi suurimmista muutoksista jonka IBM on havainnut on tieteen, eli STEM-alojen, taitojen pienempi tarve, yhdistettynä työntekijöiden korkeammalle tarpeelle hallita aikaa ja prioritisoida tehtäviä.

tekoäly ja työelämän taidot 2023

IBM:n tutkimus myös osoitti, että tekoälyn vaikutus vaihtelee työntekijäryhmittäin. Kaikki työntekijät voivat kokea generatiivisen tekoälyn vaikutuksia, mutta työelämänsä alussa olevat todennäköisesti kokevat suurimman muutoksen. 77% vastaajista kertoo, että aloittelijatason tehtävät ovat jo nyt tekoälyn vaikutuksen alaisena ja tämä tehostuu tulevina vuosina.

Tekoälyn mahdollisuudet

Tekoäly voi avata työntekijöille enemmän mahdollisuuksia vahvistamalla heidän kykyjään. Itse asiassa 87% kyselyyn vastanneista johtajista uskoo, että työntekijöitä todennäköisemmin tuetaan kuin korvataan generatiivisella tekoälyllä.

Työntekijöiden odotukset

Työntekijät arvostavat merkityksellistä työtä enemmän kuin joustavuutta ja kasvumahdollisuuksia. Tekoälyn ottaessa haltuun enemmän manuaalisia ja toistuvia tehtäviä, työntekijät kertovat, että vaikutusvaltaisella työllä on suurin merkitys heille palkan ja työturvallisuuden jälkeen.

Tulevaisuuden taitojen kehittäminen

IBM:n tuoreen tutkimuksen johtajat alkavat uskoa, että tulevaisuuden yritys ei ehkä pärjää eilispäivän lahjakkuuksilla.

HR-johtajilla on keskeinen rooli siinä, miten organisaatiot mukautuvat generatiivisen tekoälyn tuomiin muutoksiin. He voivat olla eturintamassa navigoimassa näitä haasteita, suunnittelemalla uudelleen työtä ja toimintamalleja ohjatakseen organisaatioitaan tulevaisuuteen.

Johtajien tulisi miettiä, miten lisätä koko työvoiman teknistä osaamista. Tämä voi toimia laajana perustana, jonka varaan työntekijät voivat rakentaa uusia taitoja.

Summa summarum

IBM:n tuore tutkimus osoittaa, että tekoälyllä on valtava potentiaali muuttaa työntekijöiden kokemuksia. Se voi automatisoida toistuvia tehtäviä, antaen ihmisille mahdollisuuden keskittyä siihen, mistä he ovat intohimoisia.

Olemme käänteentekevässä pisteessä työelämässä, ja HR-johtajilla on edessään valtava mahdollisuus. Onnistunut muutos tulee vain, jos organisaatiot - HR-johtajien kautta - asettavat etusijalle uuden lähestymistavan lahjakkuuteen ja toimintamalleihin, joissa ihmiset ja teknologia yhdistyvät parantamaan tuottavuutta ja luomaan liiketoiminta-arvoa.

Read more

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Generatiivinen tekoäly jo itsessään tuo monia tapoja tehostaa työtapoja. Markkinoinnin ammattilaisena huomaan päivittäin kuinka yksinkertaisetkin tehtävät onnistuvat nopeammin ChatGPT:n avulla. Nyt katsomme hieman tarkemmin miten tekoälyn yhdistäminen ohjelmistorobotiikkaan voi viedä työn automatisaation vielä pidemmälle. Esittelemme uuden työkalun nimeltä Zapier, joka mahdollistaa ChatGPT:n yhdistämisen moniin muihin työkaluihin ja työtehtäviin

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Harvat ChatGPT:n käyttäjät oikeasti tietävät (tai edes välittävät) mihin tietoon työkalun vastaukset perustuvat. Yksi merkittävä lähtökohta tekoälyn koulutuksessa on verkkosivustojen tiedonlouhinta, eli verkkosivustojen sisältojen automaattinen analysointi. Käydään läpi erityisesti tiedonlouhinta tekoälyn koulutuksessa ja erityisesti miten uutismediat Suomessa ovat alkaneet estämään tekoälyn koulutuksen sisällöllään. Kuinka tiedonlouhinta liittyy generatiiviseen tekoälyyn Monet

kehotesuunnittelu eli prompt engineering suomeksi

Kehotesuunnittelu (eli Prompt Engineering) ChatGPT:ssä - miten luoda tehokas tekstikehote

Generatiivinen tekoäly on tuonut tullessan täysin uusia termejä kuten kehotukset, eli englanniksi "prompts." Kehotteiden suunnittelu on taitolaji, joka vaatii sekä luovuutta että teknistä ymmärrystä. ChatGPT:n kaltaiset tekoälymallit ovat tehokkaita työkaluja, mutta niiden hyödyntäminen täysimääräisesti riippuu suuresti siitä, miten käyttäjä kommunikoi niiden kanssa. Tässä artikkelissa käymme läpi OpenAI: