Mikä on tekoälyn singulariteetti?

Singulariteetti on tekoälyyn liittyvä hypoteesi, missä ihmistä korkeampi älykkyys syntyy ja johtaa kiihtyvään teknologiseen kehitykseen.

Mikä on tekoälyn singulariteetti?

Singulariteetin hypoteesi olettaa, että jonain päivänä tekoälyn mahdollistamana ihmistä korkeampi älykkyys syntyy ja johtaa kiihtyvään teknologiseen kehitykseen.

Teknologisen singulariteetin määritelmä

Teknologinen singulariteetti viittaa teoreettiseen pisteeseen tulevaisuudessa, jolloin teknologisen kehityksen vauhti saavuttaa niin korkean tason, että ihmiskunta ei voi enää ennustaa tai hallita sen jälkeen tapahtuvaa kehitystä. Se on hetki, jolloin tekoäly ohittaa inhimillisen älykkyyden, ja voi jopa johtaa ihmisen tekemien järjestelmien itseohjautuvaan parantamiseen.

tekoälyn singulariteetti

Tekoälyn rooli teknologisessa singulariteetissa

Singulariteetti on toistaiseksi vain teoreettinen mahdollisuus, sillä kehittyneimmätkin teköälyn sovellukset, kuten syväoppiminen tai kehittyneet neuroverkot edustavat kapeaa tekoälyn sovellusta rajattujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Vahvan tekoälyn nopea kehitys on yksi päätekijöistä, joka voi johtaa teknologiseen singulariteettiin. Kun tekoäly ohittaa ihmisen älykkyyden, se voi ottaa ohjat omiin käsiinsä, tehdä päätöksiä ja luoda uusia versioita itsestään ilman ihmisen puuttumista. Tämä voi johtaa eksponentiaaliseen kehitykseen, joka voi olla sekä haastavaa että mahdollisesti vaarallista.

Koska singulariteetti tapahtuu?

Useat teknologian asiantuntijat ovat antaneet arvionsa singulariteetin tapahtumisen ajankohdasta. Tässä muutamia näkökulmia:

 1. Ray Kurzweil: Ehkä tunnetuin singulariteetin ennustaja, Kurzweil on ennustanut, että singulariteetti tapahtuu 2045 mennessä. Hänen näkemyksensä perustuu teknologian eksponentiaaliseen kasvuun, joka johtaa älykkyyden ja koneiden kykyjen räjähdysmäiseen lisääntymiseen.
 2. Vernor Vinge: Tämä tieteiskirjailija ja tietojenkäsittelytieteilijä esitteli termin "teknologinen singulariteetti" 1980-luvulla. Vingen mukaan singulariteetti saavutetaan, kun luomme älykkäitä koneita, jotka pystyvät parantamaan itseään tai luomaan vielä älykkäämpiä koneita. Hän ei ole antanut tarkkaa ennustusta ajankohdasta.
 3. Elon Musk: Musk on ollut varoittava ääni tekoälyn kehityksen suhteen. Hän arvioi että singulariteetti voi tapahtua alle vuoteen 2026 mennessä.
 4. Ben Goertzel, SingularityNET yrityksen toimitusjohtaja ja Artificial General Intelligence Society -yhteisön johtaja arvioi että singulariteetti tapahtuu vuoteen 2031 mennessä.
 5. Nick Bostrom: Filosofi ja tulevaisuudentutkija Bostrom, kirjan "Superintelligentti" (Superintelligence) kirjoittaja, ei ole antanut tarkkaa ennustusta singulariteetin ajankohdasta, mutta on tutkinut laajasti tekoälyn kehityksen mahdollisia vaikutuksia ja riskejä. Hän keskittyy erityisesti skenaarioihin, joissa tekoäly ylittää ihmisen älykkyyden.
 6. Stephen Hawking: Myöhäinen fyysikko Hawking ilmaisi huolensa tekoälyn kehityksen mahdollisista riskeistä. Hän ei antanut ennustusta singulariteetin ajankohdasta, mutta korosti tarvetta olla varovainen tekoälyn kehittämisessä.

Mahdolliset vaikutukset yhteiskuntaan

Teknologisen singulariteetin saavuttaminen voisi muuttaa yhteiskuntaamme monin tavoin. Se voisi johtaa taloudellisiin mullistuksiin, kun monet perinteiset työt voitaisiin automatisoida.

Lisäksi singulariteetti voisi mullistaa koulutusjärjestelmäämme ja vaikuttaa siihen, miten yhteiskunta arvottaa tietoa ja taitoja. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä että ihmisten äly sivutetaan.

Apuäly (augmented intelligence) voi mullistaa koulutuksen ja työelämän tarjoamalla henkilökohtaistettua oppimista ja tehostamista: se voi tunnistaa yksilölliset oppimistarpeet ja mukauttaa materiaalia optimaalisesti kullekin oppijalle, samalla kun se auttaa ammattilaisia työssään analysoimalla suuria tietomääriä, ennakoimalla trendejä ja automatisoimalla rutiinitehtäviä, jolloin ihmiset voivat keskittyä luovaan ajatteluun ja päätöksentekoon.

Teknologisen singulariteetin haasteet

Vaikka teknologinen singulariteetti voi tuoda mukanaan monia mahdollisuuksia, siihen liittyy myös haasteita. Tässä on viisi singulariteetin olennaista riskiä ihmiskunnalle:

 1. Hallitsematon teknologinen kehitys: Tekoälyn ohittaessa ihmisen älykkyyden, se saattaa kehittyä ja toimia tavoin, joita emme voi ennakoida tai hallit sen vaikutusta ihmiskuntaan tai maapallon voimavarojen käyttöön.
 2. Eettiset haasteet: Tekoäly saattaa tehdä itsenäisiä päätöksiä, jotka eivät välttämättä ole linjassa ihmiskunnan eettisten arvojen tai etujen kanssa.
 3. Työllisyyskriisi: Monien työtehtävien automatisointi voisi johtaa suuriin työpaikkojen menetyksiin ja taloudelliseen epävakaisuuteen.
 4. Sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset: Ihmisen rooli yhteiskunnassa, kulttuurissa ja itseymmärryksessämme saattaa muuttua, kun tekoäly asetetaan keskiöön.
 5. Turvallisuusriskit: Väärissä käsissä tai virheellisesti ohjelmoitu tekoäly voi aiheuttaa vakavia vahinkoja, olipa kyse sitten sotilaallisista sovelluksista, infrastruktuurista tai muista kriittisistä järjestelmistä.

On tärkeää varmistaa, että tekoälyn kehitys tapahtuu eettisesti ja turvallisesti. Lisäksi on tärkeää pohtia, miten voimme varmistaa, että tekoäly palvelee ihmiskuntaa ja ei aiheuta vahinkoa.

Voiko valmistautua tulevaan?

Vaikka singulariteetti on vain teoreettinen mahdollisuus on tärkeää olla tietoinen sen mahdollisista vaikutuksista ja valmistautua niihin etukäteen.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskuntamme, sekä yksilöt, tarvitsevat uudenlaista koulutusta ja tietoa. Meidän on myös tarkasteltava lainsäädäntöämme ja eettisiä periaatteitamme varmistaaksemme, että ne ovat ajan tasalla ja valmiita kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

Summa summarum

Teknologinen singulariteetti on monimutkainen ja monitahoinen aihe, joka herättää paljon kysymyksiä ja keskustelua. Vaikka emme voi tietää tarkkaan, milloin tai jos se saavutetaan, on tärkeää olla tietoinen sen mahdollisista vaikutuksista ja valmistautua mahdollisimman hyvin. Teknologisen singulariteetin ymmärtäminen ja sen haasteiden ennakointi voi auttaa meitä muovaamaan parempaa ja turvallisempaa tulevaisuutta kaikille.

Read more

Tekoäly Googlen hakoneessa - tämä on AI Overviews

Hiljattain Google ilmoitti, että generatiivinen tekoäly tulee entistä näkyvämmin esille hakutuloksissa AI Overviews -nimisen toiminnon avulla. Jatkossa voit itsekin nähdä hakutulosten yläpuolella lyhyitä luotuja koosteita, jotka ovat generoitu Googlen oman Gemini-kielimallin avulla. AI Overviews perustuu Googlen aikaisemmin julkaisemiin Search Generative Experience -kokeiluihin, missä eri tavoin generatiivisia hakutuloksia on testattu ja

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Generatiivinen tekoäly jo itsessään tuo monia tapoja tehostaa työtapoja. Markkinoinnin ammattilaisena huomaan päivittäin kuinka yksinkertaisetkin tehtävät onnistuvat nopeammin ChatGPT:n avulla. Nyt katsomme hieman tarkemmin miten tekoälyn yhdistäminen ohjelmistorobotiikkaan voi viedä työn automatisaation vielä pidemmälle. Esittelemme uuden työkalun nimeltä Zapier, joka mahdollistaa ChatGPT:n yhdistämisen moniin muihin työkaluihin ja työtehtäviin

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Harvat ChatGPT:n käyttäjät oikeasti tietävät (tai edes välittävät) mihin tietoon työkalun vastaukset perustuvat. Yksi merkittävä lähtökohta tekoälyn koulutuksessa on verkkosivustojen tiedonlouhinta, eli verkkosivustojen sisältojen automaattinen analysointi. Käydään läpi erityisesti tiedonlouhinta tekoälyn koulutuksessa ja erityisesti miten uutismediat Suomessa ovat alkaneet estämään tekoälyn koulutuksen sisällöllään. Kuinka tiedonlouhinta liittyy generatiiviseen tekoälyyn Monet