Mitä on tukiäly eli augmented intelligence?

Tukiäly on tekoälyn kehityksen haara, missä koneopilla tuetaan ihmisten älyllisiä resursseja.

Mitä on tukiäly eli augmented intelligence?

Usein ajatellaan, että tekoälyn tehtävä on korvata ihminen erillaisissa tehtävissä, tai tilanteissa. Tämä harvoin onnistuu, sillä ihmisten älykyyttä ja päättelytaitoa ei helpolla korvata. Tukiäly on tekoälyn sovelluksen haara missä pyritään koneoppimisen voimin tukemaan ihmisten omaa älyllistä toimintaa.

Tukiälyn määritelmä

Tukiäly, jota kutsutaan myös nimellä "augmented intelligence", on teknologia, joka pyrkii parantamaan ihmisen kykyä suorittaa tehtäviä tehokkaammin ja tarkemmin, yhdistämällä ihmisälyn ja koneälyn vahvuudet. Tämä ei korvaa ihmisen älykkyyttä, vaan pikemminkin laajentaa ja tukee sitä.

mitä on tukiäly

Tukiälyn ja tekoälyn ero

Toisin kuin vahva tekoäly, joka pyrkii korvaamaan ihmisen tekemiä tehtäviä automatisoiduilla järjestelmillä, tukiäly pyrkii toimimaan yhteistyössä ihmisen kanssa. Tukiälyn päämäärä on auttaa yksilöitä ja organisaatioita tekemään parempia päätöksiä hyödyntämällä tietokoneiden laskentatehoa ja data-analyysiä.

Kuinka tukiäly toimii?

Tukiäly yhdistää useita teknologioita, kuten koneoppimista, neuroverkkoja ja syväoppimista, tarjotakseen yksilöille työkaluja ja oivalluksia, jotka auttavat heitä suorittamaan tehtävänsä paremmin. Esimerkiksi lääketieteellisessä diagnostiikassa tukiäly voi analysoida potilaan tietoja ja ehdottaa mahdollisia diagnooseja, mutta lopullisen päätöksen tekee lääkäri.

Tukiälyn sovellusalueet

Monet teollisuudenalat ovat alkaneet hyödyntää tukiälyn mahdollisuuksia. Esimerkkejä ovat:

  • Terveydenhuolto: Kuvantamisessa ja diagnostiikassa tukiäly voi auttaa lääkäreitä tunnistamaan sairauksia tarkemmin ja nopeammin.
  • Rahoitus: Pankit ja sijoitusyhtiöt käyttävät tukiälyä analysoimaan markkinatietoja ja ennustamaan taloudellisia trendejä.
  • Vähittäiskauppa: Kauppaketjut voivat käyttää tukiälyä ennustamaan myyntiä, hallitsemaan varastoja ja parantamaan asiakaskokemusta.
  • Teknologia: Monissa älypuhelinsovelluksissa ja virtuaaliavustajissa, kuten Siri ja Alexa, on elementtejä tukiälystä.

Tukiälyn tulevaisuuden näkymät

Tukiälyn uskotaan olevan avainasemassa tulevaisuuden teknologisessa kehityksessä. Koska se yhdistää ihmisen ja koneen vahvuudet, sillä on potentiaalia mullistaa monia teollisuudenaloja ja auttaa meitä ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, joita ei voitaisi ratkaista pelkän ihmisen tai koneen voimin.

Sen sijaan, että korvattaisiin inhimillinen älykkyys, tukiäly pyrkii laajentamaan ja vahvistamaan ihmisen kykyjä ja päätöksentekoprosesseja tekoälyn avulla. Tavoitteena on yhdistää ihmisen intuitiivinen päättelykyky ja moraalinen harkinta tekoälyn nopeuteen, tarkkuuteen ja kykyyn käsitellä suuria tietomääriä. Esimerkkejä tukiälyn sovelluksista ovat älykkäät avustajat, datan analysointityökalut, henkilökohtaiset terveyslaitteet ja kehittyneet oppimisjärjestelmät.

Koska tekoälyn kyvyt ohittavat ihmisen kyvyt?

Tekoälyn singulariteetti viittaa hypoteettiseen tulevaisuuden hetkeen, jolloin tekoälyn kyvyt ylittävät laajasti ihmisen älykkyyden, mikä johtaa ennustamattomiin muutoksiin yhteiskunnassa. Tämä käsite on spekulatiivinen ja se liittyy ajatukseen, että itseään parantava ja oppiva tekoäly voisi nopeasti kehittyä niin edistyneeksi, että sen toimintaa ei enää voisi ihmisen ymmärtää tai hallita. Tämä saattaisi johtaa teknologiseen singulariteettiin, jossa AI:n edistyminen on niin nopeaa ja mullistavaa, että se muuttaa perustavanlaatuisesti ihmiskunnan elämää.

Eteneminen kohti tällaista singulariteettia tapahtuu teknologisen kehityksen ja innovaatioiden kautta. Tutkijat, insinöörit ja teknologiset visionäärit kehittävät jatkuvasti keinoälyä, koneoppimista ja laskennallista tehoa, jotka ovat välttämättömiä tämän rajapyykin saavuttamiseksi. Kuitenkin on olemassa myös monia eettisiä ja käytännöllisiä haasteita, jotka liittyvät AI:n vastuulliseen kehittämiseen ja käyttöönottoon, ja nämä haasteet voivat vaikuttaa siihen, kuinka ja milloin singulariteetti voisi tapahtua.

Summa summarum

Tukiäly eli augmented intelligence edustaa uudenlaista teknologista paradigmaa, joka yhdistää ihmisen intuitiivisen päätöksenteon ja koneiden analyysikyvyn. Sen sijaan, että pyrkisimme korvaamaan ihmiset koneilla, tukiäly pyrkii yhdistämään parhaat puolet molemmista maailmoista, jotta voimme tehdä parempia päätöksiä ja edistyä tehokkaammin.

Read more

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Generatiivinen tekoäly jo itsessään tuo monia tapoja tehostaa työtapoja. Markkinoinnin ammattilaisena huomaan päivittäin kuinka yksinkertaisetkin tehtävät onnistuvat nopeammin ChatGPT:n avulla. Nyt katsomme hieman tarkemmin miten tekoälyn yhdistäminen ohjelmistorobotiikkaan voi viedä työn automatisaation vielä pidemmälle. Esittelemme uuden työkalun nimeltä Zapier, joka mahdollistaa ChatGPT:n yhdistämisen moniin muihin työkaluihin ja työtehtäviin

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Harvat ChatGPT:n käyttäjät oikeasti tietävät (tai edes välittävät) mihin tietoon työkalun vastaukset perustuvat. Yksi merkittävä lähtökohta tekoälyn koulutuksessa on verkkosivustojen tiedonlouhinta, eli verkkosivustojen sisältojen automaattinen analysointi. Käydään läpi erityisesti tiedonlouhinta tekoälyn koulutuksessa ja erityisesti miten uutismediat Suomessa ovat alkaneet estämään tekoälyn koulutuksen sisällöllään. Kuinka tiedonlouhinta liittyy generatiiviseen tekoälyyn Monet

kehotesuunnittelu eli prompt engineering suomeksi

Kehotesuunnittelu (eli Prompt Engineering) ChatGPT:ssä - miten luoda tehokas tekstikehote

Generatiivinen tekoäly on tuonut tullessan täysin uusia termejä kuten kehotukset, eli englanniksi "prompts." Kehotteiden suunnittelu on taitolaji, joka vaatii sekä luovuutta että teknistä ymmärrystä. ChatGPT:n kaltaiset tekoälymallit ovat tehokkaita työkaluja, mutta niiden hyödyntäminen täysimääräisesti riippuu suuresti siitä, miten käyttäjä kommunikoi niiden kanssa. Tässä artikkelissa käymme läpi OpenAI: