Mitä on koneoppiminen?

Tämä artikkeli käsittelee koneoppimisen perusperiaatteita ja sen sovelluksia erityisesti työn tulevaisuuteen ja liiketoiminnan tehostamiseen.

Mitä on koneoppiminen?

Koneoppiminen tietojenkäsittelyn kehittynyt muoto, joka mahdollistaa suurten datamäärien analysoinnin ja prosessoinnin automaattisesti erillaisiin käyttötarkoituksiin. Koneoppiminen on keskeinen osa useita nykyajan tietokoneohjelmistoja jotka tehostavat työntekoa ja tarjoavat meille yksilöllisiä palvelua.

Koneoppiminen on yksi tekoälyn merkittävimmistä osa-alueista. Koneoppiminen vaikuttaa jo nyt laajasti elämäämme. Jos esimerkiksi tilaat Wolt-sovelluksella ruokaa, tai etsit Netflixistä uusia elokuvia käytät sovelluksia jotka hyödyntävät koneoppia parantamaan käyttäjäkokemustasi.

Koneoppimisen määritelmä

Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, joka mahdollistaa tietokoneille kyvyn oppia ja tehdä päätöksiä itsenäisesti käyttäen dataa ilman nimenomaista ohjelmointia.

Koneoppiminen keskittyy tietokoneiden kykyyn oppia tiedoista ilman tarkoin kuvailtuja ohjeita tai ohjelmointia. Sen sijaan koneoppimismallit kykenevät tunnistamaan kaavoja ja soveltamaan niitä uusiin tietoihin.

Koneoppimisen tyypit

Koneoppimisessa on useita erilaisia menetelmiä, jotka voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:

 1. Valvottu oppiminen (supervised learning): Malli opetetaan historiallisella datalla, joka sisältää sekä syöttö- että tavoitetietoja. Esimerkiksi sähköpostifiltterit, jotka tunnistavat roskapostia.
 2. Valvomaton oppiminen (unsupervised learning): Tässä menetelmässä malli oppii itsestään datasta ilman ennakkoon määriteltyjä luokkia. Esimerkiksi asiakassegmentointi.
 3. Vahvistusoppiminen (reinforcement learning): Malli oppii tekemään päätöksiä kokemuksen perusteella saadakseen palkinnon.

Koneoppiminen vs. syväoppiminen

Koneoppiminen on algoritminen lähestymistapa, jossa tietokoneet oppivat suorittamaan tehtäviä dataan perustuen ilman ohjelmoituja sääntöjä, kun taas syväoppiminen, koneoppimisen alakategoria, käyttää neuroverkkoja, erityisesti syviä neuroverkkoja, mallintamaan monimutkaisia malleja suurista datamääristä, mahdollistaen näin entistä monimutkaisempien ja tarkempien ennusteiden tekemisen.

Koneoppiminen vs syväoppiminen

Muutamia koneoppimisen sovelluksia työelämässä

Nykyään koneoppimista hyödynnetään laajasti eri toimialoilla, parantaen prosesseja ja luoden uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle:

Taudin diagnosointi ja hoitosuunnitelmien räätälöinti terveydenhuollossa

Terveydenhuollossa koneoppiminen on osoittautunut arvokkaaksi työkaluksi diagnosoinnissa ja hoitosuunnitelmien räätälöinnissä. Esimerkiksi syövän varhainen havaitseminen on alue, jolla koneoppiminen on tehnyt läpimurtoja.

Koneoppimisalgoritmit voivat analysoida ja tunnistaa kuvantamistutkimuksissa, kuten MRI- ja CT-kuvissa, pieniäkin muutoksia, joita inhimillinen silmä ei välttämättä havaitse. Tämän seurauksena sairaudet voidaan tunnistaa aikaisemmassa vaiheessa, mikä mahdollistaa nopeamman ja täsmällisemmän hoidon.

Lisäksi, koneoppiminen auttaa räätälöimään hoitosuunnitelmia yksilöllisesti potilaiden geneettisen informaation ja terveyshistorian perusteella, mikä parantaa hoidon tehokkuutta ja vähentää sivuvaikutuksia.

Petosten havaitseminen ja asiakkaan riskiprofiilin arviointi rahoitusalalla

Rahoitusalalla koneoppiminen on noussut keskeiseen rooliin petosten havaitsemisessa ja riskienhallinnassa. Algoritmit käyvät läpi suuria määriä transaktiotietoja reaaliajassa tunnistaakseen epätavallisia toimintamalleja, jotka voivat viitata petosyrityksiin. Koneoppimisen ansiosta pankit ja rahoituslaitokset voivat reagoida nopeasti epäilyttäviin tapahtumiin, suojaten sekä asiakkaitaan että omia varojaan.

Lisäksi, koneoppiminen auttaa arvioimaan asiakkaiden luottokelpoisuutta ja riskiprofiileja analysoimalla monimutkaisia datamääriä, kuten maksuhistoriaa ja taloudellista käyttäytymistä, mikä mahdollistaa räätälöidympien ja riskiä vastaavien rahoitusratkaisujen tarjoamisen.

Henkilökohtainen asiakaskokemus ja reaaliaikainen tuki asiakaspalvelussa

Koneoppiminen on uudistanut asiakaspalvelun tarjoamalla henkilökohtaista ja reaaliaikaista tukea. Chatbotit ja virtuaaliassistentit, jotka perustuvat koneoppimiseen, pystyvät ymmärtämään asiakkaiden kysymyksiä ja tarjoamaan tarkkoja vastauksia sekä suosituksia käyttäen luonnollisen kielen prosessointia. Ne oppivat jatkuvasti aiemmista vuorovaikutuksista, mikä tekee niistä ajan myötä yhä taitavampia palvelemaan asiakkaita.

Lisäksi koneoppimista hyödyntävät järjestelmät kykenevät ennustamaan asiakkaan tarpeita ja tarjoamaan räätälöityjä tuotteita tai palveluita, parantaen asiakaskokemusta ja lisäten asiakastyytyväisyyttä. Tämä ei ainoastaan nopeuta palvelua, vaan luo myös vahvemman sitoutumisen ja uskollisuuden brändiin.

Liikenteen ja logistiikan optimointi

Liikenteen ja logistiikan alalla koneoppiminen on mullistanut tavaran ja ihmisten liikkuvuuden. Älykkäät algoritmit analysoivat reaaliaikaista liikennetietoa, ennustavat ruuhkia ja ehdottavat optimaalisia reittejä kuljetuksille. Tämä ei ainoastaan nopeuta toimituksia, vaan myös vähentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä, mikä tukee kestävää kehitystä.

Lisäksi, automatisoidut varastojärjestelmät käyttävät koneoppimista ennustaakseen varastotarpeita ja optimoidakseen varastonhallintaa, mikä vähentää hukkaa ja parantaa toimitusketjun tehokkuutta.

Energiatehokkuuden parantaminen

Energiateollisuudessa koneoppiminen auttaa ennustamaan energian kulutusta ja optimoimaan energiantuotantoa.

Koneoppimisen avulla voidaan analysoi suuria datamääriä sääolosuhteista ja kulutustrendeistä, jolloin voidaan säätää tuotantoa vastaamaan kysyntää mahdollisimman tarkasti. Tämä ei ainoastaan paranna energiatehokkuutta, vaan myös vähentää tarpeettoman tuotannon aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Älykodit hyödyntävät myös koneoppimista, jolloin kodin laitteet oppivat asukkaiden rutiineja ja säätelevät energiankulutusta automaattisesti, tuoden taloudellisia säästöjä ja edistäen ympäristön hyvinvointia.

Koneoppimisen haasteet

Vaikka koneoppiminen on tarjonnut monia mahdollisuuksia työelämässä ja arjessa, siihen liittyy myös haasteita:

 • Datamäärä: Koneoppimisen suurten tietomäärien käsittely vaatii tehokkaita laskentaresursseja.
 • Monimutkaisuus: Koneoppimisen mallit ovat usein monimutkaisia ja vaativat ohjelmistokehittäjiltään erityistä asiantuntemusta.
 • Luotettavuus: Koneoppiminen voi tehdä virheitä, jos sen koulutusdata on puutteellista tai vääristynyttä, mikä voi johtaa virheellisiin päätelmiin tai suosituksiin.
 • Eettiset kysymykset: Koneoppi ei tunnista ihmisen tavoin eettisesti "oikeita" ja "vääriä" päätöksiä. Päätösten tekeminen automaattisesti herättää kysymyksiä vastuusta ja oikeudenmukaisuudesta.

Koneoppimisen tulevaisuus

Koneoppimisen ala kehittyy jatkuvasti, ja sen sovelluksilla voi olla valtava vaikutus tulevaisuuden innovaatioihin. Teknologian edistyessä voimme nähdä koneoppimisen integroituvan entistä syvemmin arkielämäämme, parantaen elämänlaatuamme monilla eri tavoilla.

 • Tukiäly: moni uskoo, että koneoppimisen merkittävä vaikutus on tukiäly, (eli augmented intelligence). On useita tutkimuksia, jotka osoittavat että koneoppimisella on merkittävä mahdollisuus tehostaa ihmisten tehokkuutta esimerkiksi asiantuntijatyössä.
 • Generatiivinen tekoäly: yksi koneoppimisen kehittyneimmistä muodoista mahdollistaa koneoppimisen soveltamisen luonnolisten kielten käsittelyyn. Tätä vahvaa yhdistelmää voi hyödyntää esimerkiksi kirjoittamisessa, kuvien muokkaamisessa, tai jopa taiteessa.
 • Yhteys robotisaatioon: toinen koneoppimiseen yhdistetty teknologian ala on robotisaatio, ja varsinkin ohjelmistorobotiikka eli RPA. Molemmilla on todettu hyötyvaikutus automatisoimaan toistuvia tehtäviä kuten esimerkiksi ostolaskujen prosessoinnissa.
 • Kohti singulaiteettiä: moni tekoälyn tutkija uskoo, että on vain ajan kysymys ennen, kuin saavutamme singulariteetin, eli ajan jolloin tekoälyn älykkyys ohittaa ihmisälykkyyden potentiaalin.

Summa summarum

Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, joka keskittyy tietokoneiden kykyyn oppia ja tehdä päätöksiä itsenäisesti. Vaikka siihen liittyy monia haasteita, sen potentiaali on valtava, ja se voi muuttaa monia teollisuudenaloja ja yhteiskuntamme rakenteita.

Read more

Tekoäly Googlen hakoneessa - tämä on AI Overviews

Hiljattain Google ilmoitti, että generatiivinen tekoäly tulee entistä näkyvämmin esille hakutuloksissa AI Overviews -nimisen toiminnon avulla. Jatkossa voit itsekin nähdä hakutulosten yläpuolella lyhyitä luotuja koosteita, jotka ovat generoitu Googlen oman Gemini-kielimallin avulla. AI Overviews perustuu Googlen aikaisemmin julkaisemiin Search Generative Experience -kokeiluihin, missä eri tavoin generatiivisia hakutuloksia on testattu ja

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Generatiivinen tekoäly jo itsessään tuo monia tapoja tehostaa työtapoja. Markkinoinnin ammattilaisena huomaan päivittäin kuinka yksinkertaisetkin tehtävät onnistuvat nopeammin ChatGPT:n avulla. Nyt katsomme hieman tarkemmin miten tekoälyn yhdistäminen ohjelmistorobotiikkaan voi viedä työn automatisaation vielä pidemmälle. Esittelemme uuden työkalun nimeltä Zapier, joka mahdollistaa ChatGPT:n yhdistämisen moniin muihin työkaluihin ja työtehtäviin

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Harvat ChatGPT:n käyttäjät oikeasti tietävät (tai edes välittävät) mihin tietoon työkalun vastaukset perustuvat. Yksi merkittävä lähtökohta tekoälyn koulutuksessa on verkkosivustojen tiedonlouhinta, eli verkkosivustojen sisältojen automaattinen analysointi. Käydään läpi erityisesti tiedonlouhinta tekoälyn koulutuksessa ja erityisesti miten uutismediat Suomessa ovat alkaneet estämään tekoälyn koulutuksen sisällöllään. Kuinka tiedonlouhinta liittyy generatiiviseen tekoälyyn Monet