Tutkimus: tekoälyä käyttävät työntekijät tuottavat 40 % laadukkaampia tuloksia

Onko tekoälyllä merkittävää vaikutusta työelämään? Katso uuden tutkimuksen tulokset.

Tutkimus: tekoälyä käyttävät työntekijät tuottavat 40 % laadukkaampia tuloksia

Moni yritysjohtaja pohtii tekoälyn vaikutusta työelämään. Esimerkiksi tuore IBM:n teettämä tutkimus arvioi että maailmanlaajuisesti 1,4 miljardia ihmistä tulee tarvitsemaan uudelleenkoulutusta tekälyn aiheuttamasta osaamisvajeesta ja uusien toimintamallien vaikutuksesta työelämään.

Nyt vielä uudempi tutkimus antaa konkreettista tietoa tekoälyn tuomasta lisäarvosta liiketoimintakonsulttien asiantuntijatyöhön.

tekoäly parantaa työn tuottavuutta

Tekoälyn selvä hyöty konsultointityössä

Harvard Business Schoolin Boston Consulting Groupin kanssa yhteistyössä toteutetussa laajassa tutkimuksessa selvisi, että konsultit, jotka käyttivät ChatGPT-4-tekoälyä, suoriutuivat huomattavasti paremmin kuin ne, jotka eivät käyttäneet.

Tutkimuksen johtopäätökset:

  • Tekoälyn avulla konsultit saivat 12,2% enemmän tehtäviä valmiiksi,
  • Tekoälyä hyödyntävät suorittivat tehtävät 25,1% nopeammin,
  • Tekoälyä hyödyntävät tuottivat 40% korkealaatuisempia tuloksia.
  • Konsultit, joilla oli alhaisimmat pisteet tutkimuksen alussa, näkivät suurimman suorituskyvyn, kun he saivat käyttää tekoälyä.
tekoälyn vaikutus asiantuntijatyöhön

Konsulttien, jotka saivat huonoimman tuloksen saavuttivat suurimman hypyn suorituskyvyssään, 43%, kun he pääsivät käyttämään tekoälyä. Huippukonsultit saivat edelleen lisäpotkua, mutta vähemmän. Tulokset osoittivat siis selkeästi että tekniikka nostaa kaikki työntekijät suorituskyvyn huipputasolle.

Tekoälyn yllättävät heikkoudet

Sama tutkimus osoitti kuitenkin, että tekoälyn vaikutukset eivät ole aina yksiselitteisiä. Jotkin tehtävät ovat tekoälylle yllättävän vaikeita, kun taas toiset, jopa samankaltaiset, ovat helppoja. Tätä ilmiötä kutsuttiin "haastavaksi rajamaaksi".

Yllättävänä tuloksena huomattiin myös, että kun konsultit turvautuivat liikaa tekoälyyn, he saattoivat tehdä virheitä tehtävissä, jotka olivat tekoälyn "sokeassa pisteessä".

Tukiälyn selvät edut työelämässä

Harvard Business Schoolin ja Boston Consulting Groupin laaja tutkimus osoittaa melko selkeästi että ihmisälykyyttä tukeva tukiäly on jo nyt lähes korvaamaton apu konsulttityössä. Sekä kokeen huippuasiantuntijat, että heikommin suoriutuvat hyötyivät selkeästi ChatGPT:n käytöstä.

Kokonaisuudessa tekoäly näyttää nopeuttavan ja tehostavan asiantuntijatyötä - ja liiketoimintajohtajien pitäisi ottaa nämä tutkimustulokset huomioon, antaen työntekijöilleen mahdollisuuksia ja resursseja sopeutua tukiälyn hyödyntämiseen omassa työelämässään.

Summa summarum

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että tekoäly tulee muuttamaan ammattityötä, mutta meidän on päätettävä, mitä haluamme sen tarkoittavan. Tekoälyn avulla voimme tehdä työstämme tuottavampaa, mielenkiintoisempaa ja merkityksellisempää. Mutta meidän on tehtävä nämä valinnat pian, jotta voimme alkaa käyttää tekoälyä eettisesti ja arvokkaasti, olipa kyseessä sitten kyborgit tai centaurit.

Read more

Tekoäly Googlen hakoneessa - tämä on AI Overviews

Hiljattain Google ilmoitti, että generatiivinen tekoäly tulee entistä näkyvämmin esille hakutuloksissa AI Overviews -nimisen toiminnon avulla. Jatkossa voit itsekin nähdä hakutulosten yläpuolella lyhyitä luotuja koosteita, jotka ovat generoitu Googlen oman Gemini-kielimallin avulla. AI Overviews perustuu Googlen aikaisemmin julkaisemiin Search Generative Experience -kokeiluihin, missä eri tavoin generatiivisia hakutuloksia on testattu ja

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Generatiivinen tekoäly jo itsessään tuo monia tapoja tehostaa työtapoja. Markkinoinnin ammattilaisena huomaan päivittäin kuinka yksinkertaisetkin tehtävät onnistuvat nopeammin ChatGPT:n avulla. Nyt katsomme hieman tarkemmin miten tekoälyn yhdistäminen ohjelmistorobotiikkaan voi viedä työn automatisaation vielä pidemmälle. Esittelemme uuden työkalun nimeltä Zapier, joka mahdollistaa ChatGPT:n yhdistämisen moniin muihin työkaluihin ja työtehtäviin

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Harvat ChatGPT:n käyttäjät oikeasti tietävät (tai edes välittävät) mihin tietoon työkalun vastaukset perustuvat. Yksi merkittävä lähtökohta tekoälyn koulutuksessa on verkkosivustojen tiedonlouhinta, eli verkkosivustojen sisältojen automaattinen analysointi. Käydään läpi erityisesti tiedonlouhinta tekoälyn koulutuksessa ja erityisesti miten uutismediat Suomessa ovat alkaneet estämään tekoälyn koulutuksen sisällöllään. Kuinka tiedonlouhinta liittyy generatiiviseen tekoälyyn Monet