Mikä on Googlen tekoälysovellus, eli Google Bard?

Google Bard on Googlen vastaus suositulle ChatGPT tekoälysovellukselle. Mitä se pitää sisällään? Se selviää pian!

Mikä on Googlen tekoälysovellus, eli Google Bard?

Mikä on Google Bard?

Google Bard on Googlen kehittämä generatiivisen tekoälyn työkalu. Bard pystyy tuottamaan tekstiä, kääntämään kieliä, kirjoittamaan erilaisia luovia sisältöjä ja vastaamaan kysymyksiisi informatiivisella tavalla.

Voidaan sanoa, että Bard on Googlen vastaus OpenAI:n kehittämälle ChatGPT:lle. Se on ChatGPT:n tavoin ilmainen käyttää ja soveltuu hyvin laaja-alaisesti eri käyttötarkotuksiin työn tehostamisesta, tiedon tulkintaan ja uuden luovan sisällön luomiseen.

Bard on käytettävissä yli 40 eri kielellä, mukaan lukien suomeksi.

esimerkki Google bardin käytöstä suomeksi

Kuinka Bard toimii?

Bard toimii käyttämällä Googlen kehittämää LaMDA luonnollisen kielen käsittelyjärjestelmää (NLP) ja koneoppimista. Bard on koulutettu Googlen valtavan teksti- ja koodidatan pohjalta, joka sisältää kirjoja, artikkeleita, koodia ja muita kielimuotoja.

Bard hyödyntää myös Googlen kehittämää PaLM 2 -kielimallia, joka on koulutettu valtavaan teksti- ja koodidataan. Bard pystyy käyttämään tätä tietoa tuottaakseen tekstiä, kääntämään kieliä, kirjoittamaan erilaisia luovia sisältöjä ja vastaamaan kysymyksiisi informatiivisella tavalla.

Google Bard vs. ChatGPT

Google Bard ja ChatGPT edustavat merkittäviä askeleita generatiivisen tekoälyn kehityksessä, korostaen edistynyttä luonnollisen kielen ymmärtämistä ja tuottamista, jotta koneiden ja käyttäjien väliset vuorovaikutukset muuttuisivat inhimillisemmiksi. Ne ovat molemmat tärkeitä tekoälyn tulevaisuuden kannalta, sillä ne ilmentävät syväoppimisen arkkitehtuurien, kuten transformer-mallien, integraatiota, jotka ovat mullistaneet koneiden kykyä käsitellä ja tuottaa kieltä kontekstissa.

Nämä alustat osoittavat tekoälyn potentiaalin paitsi tuottavuuden parantamiseksi eri aloilla monimutkaisten tehtävien automatisoinnin kautta, myös luovuuden ja tiedonsaannin demokratisoinnissa. Tarjoamalla intuitiivisia, keskustelevia käyttöliittymiä, ne tekevät teknologiasta saavutettavampaa ja luovat uusia mahdollisuuksia koulutukselliseen, ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Niiden kehitys siirtää AI:n rajoja, asettaen uusia mittapuita sille, mitä tekoälyjärjestelmät voivat saavuttaa skaalattavuuden, sopeutumiskyvyn ja henkilökohtaisten käyttäjäkokemusten suhteen.

Miten Google Bard ja ChatGPT eroavat:

  • Koulutusdata: Bard on koulutettu Googlen tietokannalla, joka sisältää tekstiä ja koodia useilta eri lähteistä. ChatGPT on koulutettu OpenAI:n tietokannalla, joka sisältää tekstiä ja koodia Internetistä. Tämä tarkoittaa, että Bardilla on laajempi tietoperusta ja se voi tuottaa luovempaa ja informatiivisempaa tekstiä.
  • Arkkitehtuuri: Bard käyttää PaLM 2 -arkkitehtuuria, joka on suunniteltu olemaan tehokas ja luotettava. ChatGPT käyttää GPT-4-arkkitehtuuria, joka on suunniteltu tuottamaan realistista ja mukaansatempaavaa tekstiä.
  • Saatavuus: Bard on saatavilla kaikille, kun taas ChatGPT on saatavilla vain OpenAI:n testaajille.

Google Bardin vahvuudet

  • Tekstin tuottaminen: Bard on hyvä tuottamaan luovaa ja informatiivista tekstiä. Se voi kirjoittaa tarinoita, runoja, käsikirjoituksia, musiikkikappaleita, sähköposteja, kirjeitä jne.
  • Kielen kääntäminen: Bard voi kääntää kieliä tarkasti ja sujuvasti.
  • Kysymysten vastaaminen: Bard voi vastata kysymyksiisi informatiivisella tavalla, vaikka ne olisivat avoimia, haastavia tai outoja.
  • Koodin tuottaminen: Bard voi tuottaa koodia useilla eri ohjelmointikielillä.

Google Bard ja OpenAI:n ChatGPT ovat molemmat tehokkaita LLM-malleja, joilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Bard on parempi tuottamaan luovaa ja informatiivista tekstiä, kun taas ChatGPT on parempi tuottamaan realistista ja mukaansatempaavaa tekstiä.

Esimerkkejä siitä miten Bardia voi käyttää

Kuten ChatGPT:tä, Bardia voidaan käyttää monin eri tavoin. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

  • Tiedon löytäminen: Bardia voidaan käyttää kysymysten esittämiseen ja vastausten löytämiseen. Esimerkiksi voit kysyä Bardilta "Mikä on Suomen pääkaupunki?" tai "Mikä on maailman väkirikkain valtio?"
  • Luovan työn tekeminen: Bardia voidaan käyttää erilaisten luovien sisältöjen luomiseen, kuten runojen, tarinoiden, koodin, käsikirjoitusten, musiikkikappaleiden ja sähköpostin. Esimerkiksi voit pyytää Bardilta kirjoittamaan sinulle runon tai tarinan tai tekemään sinulle koodia.
  • Tuotannon ja tehokkuuden parantaminen: Bardia voidaan käyttää työtehtävien automatisointiin ja tuottavuuden parantamiseen. Esimerkiksi voit pyytää Bardilta kääntämään tekstiä, kirjoittamaan raportteja tai tekemään laskelmia.

Summa summarum

Google Bard on ChatGPT:n tavoin uusi tekoälytyökalu, jolla on potentiaalia muuttaa tapaamme käyttää tietoa ja luoda. Bard on vielä kehitteillä, mutta se on jo oppinut suorittamaan monenlaisia tehtäviä. Tulevaisuudessa Bardista voi tulla vieläkin hyödyllisempi ja monipuolisempi työkalu.

Voit kokeilla Google Bardia ilmaiseksi osoitteessa bard.google.com.

Read more

Tekoäly Googlen hakoneessa - tämä on AI Overviews

Hiljattain Google ilmoitti, että generatiivinen tekoäly tulee entistä näkyvämmin esille hakutuloksissa AI Overviews -nimisen toiminnon avulla. Jatkossa voit itsekin nähdä hakutulosten yläpuolella lyhyitä luotuja koosteita, jotka ovat generoitu Googlen oman Gemini-kielimallin avulla. AI Overviews perustuu Googlen aikaisemmin julkaisemiin Search Generative Experience -kokeiluihin, missä eri tavoin generatiivisia hakutuloksia on testattu ja

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Generatiivinen tekoäly jo itsessään tuo monia tapoja tehostaa työtapoja. Markkinoinnin ammattilaisena huomaan päivittäin kuinka yksinkertaisetkin tehtävät onnistuvat nopeammin ChatGPT:n avulla. Nyt katsomme hieman tarkemmin miten tekoälyn yhdistäminen ohjelmistorobotiikkaan voi viedä työn automatisaation vielä pidemmälle. Esittelemme uuden työkalun nimeltä Zapier, joka mahdollistaa ChatGPT:n yhdistämisen moniin muihin työkaluihin ja työtehtäviin

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Harvat ChatGPT:n käyttäjät oikeasti tietävät (tai edes välittävät) mihin tietoon työkalun vastaukset perustuvat. Yksi merkittävä lähtökohta tekoälyn koulutuksessa on verkkosivustojen tiedonlouhinta, eli verkkosivustojen sisältojen automaattinen analysointi. Käydään läpi erityisesti tiedonlouhinta tekoälyn koulutuksessa ja erityisesti miten uutismediat Suomessa ovat alkaneet estämään tekoälyn koulutuksen sisällöllään. Kuinka tiedonlouhinta liittyy generatiiviseen tekoälyyn Monet