Mikä on ohjelmistorobotiikka, eli RPA?

Ohjelmistorobotiikka lupaa automatisoida tylsiä ja toistuvia työtehtäviä. Miten se oikein toimii ja miten sitä voi hyödyntää?

Mikä on ohjelmistorobotiikka, eli RPA?

Ohjelmistorobotiikka on teknologia, jonka avulla yritykset voivat automatisoida digitaalisia prosesseja. Ohjelmoitirobotiikasta käytetään myös usein lyhennettä RPA joka tulee englanninkielisestä termistä "robotic process automation."

Ohjelmistorobotiikan perusperiaatteet

Ohjelmistorobotiikka perustuu idealle, että toistuvat, säännönmukaiset tehtävät voidaan automatisoida ohjelmiston avulla. Nämä tehtävät voivat olla esimerkiksi laskujen käsittely, tietojen syöttäminen tai sähköpostien lajittelu.

Ohjelmistorobotti asennetaan käyttäjän päätelaitteelle tai palveluympäristöön, missä se suorittaa itsenäisesti sille määrättyjä tehtäviä. Fyysisen robotin sijaan kyseessä on siis tietokoneohjelmisto, joka matkii ihmisen toimia tietokoneella.

Toisin kuin perinteinen tietojenkäsittelyn automaatio, joka vaatii usein kalliita ja aikaa vieviä IT-projekteja, ohjelmistorobotiikka on nopea ja ketterä. Robotit voivat oppia ja mukautua muuttuviin olosuhteisiin ilman, että niitä tarvitsee ohjelmoida uudelleen.

Valvotut ja valvomattomat ohjelmistorobotit

Valvottu RPA vaatii ihmisen ja robotin yhteistyötä, jossa ihminen käynnistää automaation tai tekee päätöksiä ohjelmistorobotin ohjeistamana.

Toisaalta, valvomaton RPA toimii itsenäisesti ilman ihmisen välitöntä puuttumista, suorittaen tehtäviä ennalta määritettyjen sääntöjen mukaisesti.

Mitä eroa on ohjelmistorobotiikalla ja tekoälyllä?

On useita toisiinsa liittyviä lyhenteitä kuten AI, IA ja RPA joita usein sekoitetaan toisiinsa.

Tekoäly, eli AI, pyrkii jäljittelemään inhimillistä älykkyyttä ja oppimista koneoppimisen ja algoritmien avulla, mahdollistaen koneiden itsenäisen päätöksenteon ja ongelmanratkaisun.

Älykäs automaatio, eli IA, yhdistää tekoälyn ja automaation, keskittyen prosessien automatisointiin tekoälyn avulla, joka voi mukautua ja oppia ajan myötä.

Ohjelmistorobotiikka, eli RPA, sen sijaan keskittyy puolestaan toistuvien ja säännönmukaisten tehtävien automatisointiin määriteltyjen sääntöjen perusteella ilman kykyä oppia tai mukautua itsenäisesti.

Lue lisätietoa robotiikan ja tekoälyn eroista ja yhteläisyyksistä.

Mitä tehtäviä ohjelmistorobotiikka voi suorittaa tehokkaimmin?

Ohjelmistorobotiikka mahdollistaa parhaiten monenlaisten toistuvien ja säännönmukaisten tehtävien automatisoinnin. Alla on luettelo esimerkkitehtävistä, joita ohjelmistorobotiikalla voi suorittaa tehokkaasti:

 1. Tiedon syöttö ja siirto: Robotit voivat siirtää tietoja yhdestä järjestelmästä toiseen ilman inhimillistä puuttumista.
 2. Laskujen käsittely: Automaattinen laskujen luonti, lähetys ja seuranta.
 3. Sähköpostien lajittelu ja käsittely: Esimerkiksi automaattinen vastaus tietyille sähköposteille tai uusien asiakkaiden tietojen tallentaminen CRM-järjestelmiin.
 4. Raporttien luonti: Robotit voivat kerätä tietoja eri lähteistä ja luoda yksityiskohtaisia raportteja.
 5. Varaukset ja kalenterinhallinta: Automaattiset varaukset ja muistutukset kokouksista.
 6. Verkkosivustojen ja sovellusten testaus: Robotit voivat suorittaa toistuvia testejä varmistaakseen, että verkkosivustot ja sovellukset toimivat oikein.
 7. Asiakastietojen päivitykset: Kun asiakkaan tiedot muuttuvat, robotit voivat päivittää nämä tiedot kaikissa tarvittavissa järjestelmissä.
 8. Varastonhallinta: Tuotteiden määrän seuranta ja automaattinen tilausten luonti tarvittaessa.
 9. Sosiaalisen median seuranta: Automaattinen viestien ja mainintojen seuranta ja analysointi.
 10. Palkanlaskenta: Robotit voivat automatisoida palkkojen laskennan ja maksut.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ohjelmistorobotiikka voi suorittaa monia tehtäviä, jotka ovat toistuvia ja säännönmukaisia. Teknologian edistyessä robotiikan soveltamisala laajenee entisestään, ja sen kyky suorittaa monimutkaisempia tehtäviä kasvaa.

Miksi yritysten tulisi hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa?

Kustannussäästöt: Kun toistuvat tehtävät automatisoidaan, yritykset voivat vähentää manuaalista työtä ja siten saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Tehokkuuden parantaminen: Robotti suorittaa tehtäviä nopeammin ja tarkemmin kuin ihminen, joten virheet vähenevät ja prosessien läpimenoaika lyhenee.

Joustavuus ja skaalautuvuus: Kun liiketoiminnan tarpeet muuttuvat, robotit voidaan mukauttaa helposti vastaamaan näihin muutoksiin.

Suosittuja ohjelmistorobotiikan palveluntarjoajia

Tässä ovat seitsemän suosituinta ohjelmistorobotiikan (RPA) palveluntarjoajaa:

 1. UiPath: Yksi johtavista RPA-alustoista, joka tarjoaa laajan valikoiman automaatiotyökaluja sekä yrityksille että yksittäisille kehittäjille.
 2. Blue Prism: Tarjoaa digitaalisen työvoiman alustan, joka keskittyy korkealaatuiseen automaatioon ja skaalautuvuuteen.
 3. Automation Anywhere: Yhdistää perinteisen RPA:n tekoälyn ja koneoppimisen kanssa, mahdollistaen monimutkaisemmat automaatiot.
 4. Pega Robotics: Integroi RPA:n ja Digital Process Automation (DPA) -toiminnallisuuden, keskittyen asiakaskokemuksen parantamiseen.
 5. WorkFusion: Tarjoaa älykkäitä automaatiotyökaluja, jotka yhdistävät RPA:n, tekoälyn ja koneoppimisen.
 6. Robocorp: Suomalainen Robocorp tarjoaa avoimeen lähdekoodiin perustuvaan Robot Framework:in ympärille rakennetun RPA-ratkaisun.
 7. Microsoft Power Automate: Microsoftilla on useita ohjelmistorobotiikkaan keskittyviä tuotteita Power Automate -tuotenimen alla.

Ohjelmistorobotiikan haasteet

Kuten kaikissa teknologioissa, myös ohjelmistorobotiikassa on omat haasteensa. Yksi suurimmista haasteista on ymmärtää, mitkä prosessit sopivat parhaiten automatisointiin. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että robotiikka integroituu saumattomasti muihin järjestelmiin.

Tulevaisuuden näkymät

Ohjelmistorobotiikan odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Tekoäly ja koneoppiminen tuovat uusia mahdollisuuksia, jotka tekevät roboteista entistä älykkäämpiä ja itsenäisempiä. Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat hyödyntää robotiikkaa monimutkaisemmissa tehtävissä ja saavuttaa entistä suurempia hyötyjä.

Yhteenveto

Ohjelmistorobotiikka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden automatisoida monia toistuvia tehtäviä ja tehdä työstä tehokkaampaa. Teknologia kehittyy nopeasti, ja tulevaisuudessa voimme odottaa entistä älykkäämpiä ja monipuolisempia robotteja. Yritysten, jotka haluavat pysyä kilpailukykyisinä ja tehostaa toimintaansa, tulisi harkita ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä.

Read more

Tekoäly Googlen hakoneessa - tämä on AI Overviews

Hiljattain Google ilmoitti, että generatiivinen tekoäly tulee entistä näkyvämmin esille hakutuloksissa AI Overviews -nimisen toiminnon avulla. Jatkossa voit itsekin nähdä hakutulosten yläpuolella lyhyitä luotuja koosteita, jotka ovat generoitu Googlen oman Gemini-kielimallin avulla. AI Overviews perustuu Googlen aikaisemmin julkaisemiin Search Generative Experience -kokeiluihin, missä eri tavoin generatiivisia hakutuloksia on testattu ja

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Generatiivinen tekoäly jo itsessään tuo monia tapoja tehostaa työtapoja. Markkinoinnin ammattilaisena huomaan päivittäin kuinka yksinkertaisetkin tehtävät onnistuvat nopeammin ChatGPT:n avulla. Nyt katsomme hieman tarkemmin miten tekoälyn yhdistäminen ohjelmistorobotiikkaan voi viedä työn automatisaation vielä pidemmälle. Esittelemme uuden työkalun nimeltä Zapier, joka mahdollistaa ChatGPT:n yhdistämisen moniin muihin työkaluihin ja työtehtäviin

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Harvat ChatGPT:n käyttäjät oikeasti tietävät (tai edes välittävät) mihin tietoon työkalun vastaukset perustuvat. Yksi merkittävä lähtökohta tekoälyn koulutuksessa on verkkosivustojen tiedonlouhinta, eli verkkosivustojen sisältojen automaattinen analysointi. Käydään läpi erityisesti tiedonlouhinta tekoälyn koulutuksessa ja erityisesti miten uutismediat Suomessa ovat alkaneet estämään tekoälyn koulutuksen sisällöllään. Kuinka tiedonlouhinta liittyy generatiiviseen tekoälyyn Monet