Viekö tekoäly kaikki työpaikat?

Viekö tekoäly meiltä kaikki työpaikat ja kenen työpaikat menevät ensin? Tästä otamme selvää.

Viekö tekoäly kaikki työpaikat?

Tekoälyn kehitys on yksi viime aikojen merkittävimmistä teknologisista ilmiöistä. Sen vaikutus ulottuu kaikkiin elämän osa-alueisiin, mukaan lukien työmarkkinat.

Kysymys kuuluukin: viekö tekoäly meiltä kaikki työpaikat ja kenen työpaikat menevät ensin?

Tässä artikkelissa tarkastelemme tätä ilmiötä syvällisesti eri asiantuntijoiden ja tutkimuslähteiden näkökulmasta. Arvioimme myös laajemmin, millainen rooli tekoälyllä tulee olemaan työelämässä.

Mitä ammatteja tekoäly korvaa?

Goldman Sachs Global Investment Research on julkaissut tutkimuksen, joka tarkastelee tekoälyn (AI) automaation vaikutuksia työllisyyteen eri teollisuudenaloilla. Tutkimus hahmottaa, kuinka AI on todennäköinen työvoiman korvaaja joillakin aloilla, kun taas toisilla se toimii työtä täydentävänä tekijänä. Seuraavassa on yhteenveto tutkimuksen pääkohdista:

 • Lakiala ja hallintotehtävät ovat korkeimmassa vaarassa korvautua AI:n toimesta, yli 50% työllisyydestä on todennäköisesti korvattavissa.
 • Rakennusala ja henkilökohtaiset palvelut ovat toimialoja, joilla AI:n automaation vaikutus on arvioitu olevan hyvin vähäistä, 0-10% työllisyydestä.
 • Teknologia- ja finanssialat ovat esimerkkejä toimialoista, jotka ovat keskellä riskiskaalaa. Tämä osoittaa, että vaikka työpaikkoja voidaan korvata, myös uusia mahdollisuuksia voi syntyä.
 • Vaikka luovien ja sosiaalisten ammattien osalta automaatio vaikuttaa vähäisemmin, AI:n odotetaan muuttavan työn luonnetta laajasti eri luovilla toimialoilla.

Goldman Sachs:in tuore tutkimus korostaa, että automaation vaikutukset työllisyyteen vaihtelevat suuresti riippuen toimialasta. Monilla aloilla AI nähdään täydentävänä voimana, joka voi parantaa tuottavuutta ilman merkittävää työvoiman korvaamista. On tärkeää, että työntekijät ja yritykset valmistautuvat näihin muutoksiin koulutuksen ja jatkuvan oppimisen kautta.

Tekoälyn vaikutukset työelämään

On epäilemättä selvä, että tekoäly tulee olemaan yksi merkittävimmistä työelämän muutoksista tällä vuosisadalla. On myös todennäköistä, että jokainen työrooli tulee tavalla tai toisella sopeutumaan tekoälyn vaikutukseen.

Fakta 1: tekoälyn käyttö tulee kasvamaan

Tekoälyä hyödynnetään jo nyt yhä enemmän erilaisissa tehtävissä. Selvä esimerkki tästä on ChatGPT, joka nousi hiljattain maailman nopeimmin kasvavaksi kuluttajasovellukseksi, saavuttaen yli 100 miljoonan käyttäjän rajan vain kahdessa kuukaudessa.

Fakta 2: tekoäly ja robotiikka korvaavat rutiinityötä

Ohjelmistorobotiikka ja automaatio ovat jo nyt ottaneet haltuunsa monia rutiininomaisia ja toistuvia työtehtäviä, kuten tuotantolinjoilla työskentelyn. McKinsey arvioi että puolet maailman nykyisistä työtehtävistä voitaisi automatisoida vuoteen 2045 mennessä.

Fakta 3: tekoäly parantaa työn tehokkuutta

Tekoäly ei ainoastaan tule korvaamaan työn tekijöitä. Tukiälyn myötä tekoäly parantaa myös työn tehokkuutta. Harvard Business School ja BCG arvioivat että asiantuntijatyössä tekoäly parantaa työn tehokkutta jopa 40%.

Fakta 4: tekoäly tukee eniten kokemattomia työntekijöitä

Stanfordin ja MIT:n yliopistot tutkivat generatiivisen vaikutusta yli 5000 asiakaspalveluedustajan työhön yhden suuren amerikkalaisen yrityksen asiakaspalveluyksikössä. Tutkimus osoitti, että kokonaisuudessa asiakaspalvelun työn nopeus nousi 14% generatiivisen tekoälyn avulla, mutta vielä mielenkiintoisemmin tehokkuus nousi jopa 35% nopeammin uusien ja kouluttamattomien työntekijöiden kohdalla.

Fakta 5: tekoäly tulee vaatimaan uudelleenkoulutusta

Riippumatta siitä, kuinka nopeasti ja laajasti tekoäly tulee työelämään on jos selvä, että tekoälyn tulo tulee vaatimaan merkittäviä määriä työntekijöiden taitojen ja työskentelytapojen kehittämistä. IBM arvioi että yli miljardi työntekijää tulee tarvitsemaan uudelleenkoulutusta tekoälyn hyödyntämiseen.

Miten teknologiajohtajat näkevät tekoälyn tulevaisuuden

Tekoäly saa jo nyt erittäin paljon huomiota teknologia-alan uutisissa ja useat yritysjohtajat ja asiantuntijat ovat rientäneet antamaan omia mielipiteitään tekoälyn merkittävyydestä työpaikalla.

 1. Elon Musk: "Tekoäly tulee todennäköisesti johtamaan laajamittaiseen työttömyyteen. Meidän täytyy valmistautua siihen yhteiskuntina."
 2. Bill Gates: "Tekoälyn vuoksi meidän pitäisi pystyä rakentamaan yhteiskunta, jossa jokainen voi nauttia enemmän vapaa-ajasta."
 3. Satya Nadella: "Tekoälyn pitäisi auttaa meitä poistamaan rutiinityö ja antaa ihmisille enemmän aikaa keskittyä luovaan ja strategiseen työhön."
 4. Ginni Rometty (IBM:n entinen toimitusjohtaja): "Tekoälyn ei pitäisi olla vain muutamaa teknologiajohtajaa palveleva asia, vaan se pitäisi integroida kaikkien työntekijöiden työhön."
 5. Jack Ma (Alibaban perustaja): "Tekoäly voi aiheuttaa kolmannen maailmansodan, mutta seuraavassa sodassa meidän pitäisi työskennellä yhdessä ehkäistäksemme työttömyyden sotaa vastaan."
 6. Marc Benioff (Salesforcen toimitusjohtaja): "Tekoäly tulee muuttamaan jokaista teollisuuden alaa, jokainen työ ja jokainen yritysprosessi tulee muuttumaan."
 7. Sheryl Sandberg (Facebookin operatiivinen johtaja): "Tekoäly voi viedä työpaikkoja, mutta se luo myös uusia mahdollisuuksia niille, jotka ovat valmiita oppimaan ja mukautumaan."

Tekoäly edistyksen lähteenä

Tekoäly ei vain ole vain uhka. Monella tapaa tekoäly voi tehdä työstä merkityksellisempää ja nautinnollisempaa.

 • Prosessien automatisointi: Erityisesti tietotyössä tekoäly tarjoaa välineitä, jotka voivat automatisoida aikaa vieviä ja monimutkaisia prosesseja. Analytiikka, tiedonhallinta ja asiakaspalvelu ovat esimerkkejä aloista, joissa tekoälyn avulla voidaan parantaa tehokkuutta ja tarkkuutta.
 • Innovaatio ja kehitystyö: Tekoäly ei ole pelkästään työpaikkojen korvaaja, vaan se on myös innovaation ja uusien työpaikkojen luoja. Tekoälyn avulla yritykset voivat kehittää uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita entistä paremmin. Lisäksi tekoäly mahdollistaa kokonaan uusien liiketoimintamallien syntymisen.
 • Uusien työpaikkojen ja työroolien kehitys: Tekoäly ei ainoastaan korvaa ihmisiä tietyissä tehtävissä, vaan se myös muokkaa nykyisten työpaikkojen luonnetta. Tekoälyn tuoma tehokkuus voi vapauttaa ihmisiä rutiinitehtävistä, jolloin he voivat keskittyä luovempiin ja strategisempiin tehtäviin. Tämä edellyttää kuitenkin uudenlaisten taitojen oppimista ja työvoiman uudelleenkouluttamista.

Työntekijöiden on opittava työskentelemään yhdessä tekoälyn kanssa, jolloin vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisukyky ja adaptiivisuus korostuvat entistä enemmän. Myös jatkuva oppiminen ja uusien taitojen omaksuminen ovat avainasemassa tässä muutoksessa.

Suomi tekoälyn kehityksen etulinjassa

Suomella on mahdollisuus nousta yhdeksi tekoälyn kehityksen kärkimaista. Vaikka tekoälyllä tulee varmasti olemaan vaikutus myös työelämään, Suomessa työvaikutukset voivat myös olla kokonaisuudessa positiivisia.

Suomalaiset yritykset ja tutkimuslaitokset ovat olleet yhteisvoimin mukana kehittämässä tekoälyä ja sen sovelluksia. Esimerkkinä voimme pitää Suomen tekoälykeskus ja kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI. Tämä yhteistyö antaa Suomelle erinomaiset edellytykset hyödyntää tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia.

Suomen koulutusjärjestelmä on myös reagoinut nopeasti tekoälyn tuomiin muutoksiin. Korkeakoulut ja yliopistot tarjoavat tekoälyyn ja datatieteisiin keskittyviä koulutusohjelmia, jotka varmistavat, että työvoimalla on tarvittavat taidot vastata tulevaisuuden työelämän haasteisiin. Esimerkiksi kuka tahansa voi osallistua ilmaiseksi Helsingin Yliopiston kehittämään Elements of AI kursiin.

Suomessa on jo suhteellisen paljon tekoälyn asiantuntijoita ja työpaikkoja, joissa hyödynnetään tekoälyosaamista. Suomessa on jo nyt toiseksi eniten tekoälytutkijoita per capita koko Euroopassa.

Summa summarum

Vaikka tekoäly voi tietyissä tapauksissa korvata ihmisen työtehtävissä, se luo myös uusia mahdollisuuksia ja työpaikkoja. Tekoäly voi olla voimakas työllisyyden ja talouskasvun ajuri, kun sitä hyödynnetään oikein. Tulevaisuudessa työelämän muutos on väistämätön, mutta se on myös mahdollisuus.

Kehittämällä tekoälyä ja sen sovelluksia vastuullisesti ja ihmiskeskeisesti voimme varmistaa, että teknologian edut hyödyttävät kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Työpaikkojen muutos vaatii valmiutta uudistua ja mukautua, mutta tarjoaa samalla uusia urapolkuja ja kehitysmahdollisuuksia.

Lopulta tekoälyn rooli työmarkkinoilla riippuu siitä, miten valmistaudumme ja vastaamme sen tuomiin muutoksiin. Oikein ohjattuna tekoäly voi olla merkittävä työpaikkojen kehittäjä ja ihmisten työn laadun parantaja.

Read more

Tekoäly Googlen hakoneessa - tämä on AI Overviews

Hiljattain Google ilmoitti, että generatiivinen tekoäly tulee entistä näkyvämmin esille hakutuloksissa AI Overviews -nimisen toiminnon avulla. Jatkossa voit itsekin nähdä hakutulosten yläpuolella lyhyitä luotuja koosteita, jotka ovat generoitu Googlen oman Gemini-kielimallin avulla. AI Overviews perustuu Googlen aikaisemmin julkaisemiin Search Generative Experience -kokeiluihin, missä eri tavoin generatiivisia hakutuloksia on testattu ja

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Generatiivinen tekoäly jo itsessään tuo monia tapoja tehostaa työtapoja. Markkinoinnin ammattilaisena huomaan päivittäin kuinka yksinkertaisetkin tehtävät onnistuvat nopeammin ChatGPT:n avulla. Nyt katsomme hieman tarkemmin miten tekoälyn yhdistäminen ohjelmistorobotiikkaan voi viedä työn automatisaation vielä pidemmälle. Esittelemme uuden työkalun nimeltä Zapier, joka mahdollistaa ChatGPT:n yhdistämisen moniin muihin työkaluihin ja työtehtäviin

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Harvat ChatGPT:n käyttäjät oikeasti tietävät (tai edes välittävät) mihin tietoon työkalun vastaukset perustuvat. Yksi merkittävä lähtökohta tekoälyn koulutuksessa on verkkosivustojen tiedonlouhinta, eli verkkosivustojen sisältojen automaattinen analysointi. Käydään läpi erityisesti tiedonlouhinta tekoälyn koulutuksessa ja erityisesti miten uutismediat Suomessa ovat alkaneet estämään tekoälyn koulutuksen sisällöllään. Kuinka tiedonlouhinta liittyy generatiiviseen tekoälyyn Monet